Oletko mukana tiedon ja teknologian vallankumouksessa?

15.08.2017

teollisuus4_ Millaisia tuotteita suomalainen teollisuus valmistaa tulevaisuudessa? Vai tehdäänkö jatkossa kaikki Kiinassa tai muualla? Löytyykö eväitä valmistavan teollisuuden turvaamiseksi rajussa globaalissa kilpailussa?

Suomalaisen teollisuuden pelastus voi olla siinä, että tuotteiden kehityksen, valmistuksen ja käytön toivotaan perustuvan yhä enemmän kestävän kehityksen periaatteisiin. Toisaalta tuotteisiin on saatava älyä ja niitä on voitava käyttää turvallisesti. Tämä tarkoittaa muutoksia tuotteisLue lisää...

PK-yritysten ruvettava hommiin

26.06.2017

pk_plm Valmistettavat tuotteet ovat yhä monimutkaisempia. Tähän vaikuttavat mm. lisääntyvä älykkyys, ohjelmistojen osuus, uusien materiaalien käyttö ja laitteiden kytkeytyminen verkkoon. Myös 3D-tulostuksen lisääntyminen voi johtaa, niin hyvässä kuin pahassakin, kompleksisiin muotoihin ja rakenteisiin. Suunnittelutoiminta on myös muuttumassa. Tuotteiden kehittäminen mahdollisimman nopeasti ei enää riitä. Jo tuotekehitysvaiheessa on kyettävä integroitumaan asiakkaiden kanssa, Suunnittelijat tekevät töitä yhä laajenevassLue lisää...

Asioiden internet tarvitsee PLM:n

07.02.2017

iot Asioiden internet (Internet of Things, IoT) termi näkyy nyt kaikkialla, myös tuotetiedonhallinnan yhteydessä. Ei kuitenkaan siksi, että kaikkien kuuluu puhua aiheesta, vaan siksi, että asioiden internet liittyy olennaisesti tuotetiedonhallintaan monestakin syystä.

Aihe on noussut tapetille raketin lailla. Kolme vuotta sitten juuri kukaan ei puhunut asioiden internetistä. Miksi nyt? Useimmin esiin nousevat tekijät ovat: teknologioiden kypsyminen, laskentatehon kasvu, alustojen kehittyminen, antureiden halpeneminLue lisää...

Tieto – yhteistoiminnan peruspilari

12.08.2016

network Verkostoitumisesta on puhuttu jo useita vuosia. Osa yrityksistä on jo onnistunut kohtalaisen hyvin operoimaan hajautetusti. Tämä jatkuu monella tasolla yhä edelleen ja ehkä voimakkaampana kuin koskaan aikaisimmin. Yhteistoiminta verkostoissa on yhä vaikeampaa, koska tuotteita ja palveluita suunnitellaan, valmistetaan, toimitetaan ja ylläpidetään yhä useampien, eri puolella maailmaa sijaitsevien, osapuolten kanssa. Tämä tarkoittaa uudenlaisia vaatimuksia tiedonhallinnalle ja tiedon saatavuudelle.

Tiedon tulee olLue lisää...

3D-tulostus rules!

01.04.2016

3d_otsikko Ensimmäiset 3D-tulostimet tulivat markkinoille yli 20 vuotta sitten. Tosin niitä kutsuttiin aluksi pikamallinnuslaitteiksi. 20 vuoden aikana teknologia – niin tulostimet, kuin materiaalit – ovat kehittyneet. 3D-tulostus on noussut yhdeksi suurimmista muutosagenteista valmistuksen osa-alueelle.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on syntynyt useita uusia 3D-tulostimia valmistavia yrityksiä. Yksi tällainen on viime vuonna perustettu suomalainen Prenta Oy. 3D-tulostuksen ympärille on syntynyt uudenlaista palveluliiketoimintaa. Yksi Lue lisää...

Muutosten hallinnalla menestykseen

31.08.2015

Tuote- ja palvelumuutosten hallinta on tutkitusti yksi haasteellisimmista ja kalliimmista prosesseista yrityksissä. Tämä johtuu mm. siitä, että hallitsemattomat muutokset aiheuttavat viiveitä projekteissa ja toimituksissa sekä luovat otollista maaperää tuotevirheille.

Muutoshallinnan merkitys on oleellista riippumatta yrityksen liiketoimintamallista. Olipa sitten kyse sarja-, projekti- tai massaräätälöidystä tuotteesta, niin muutokset prosessissa on pystyttävä kontrolloimaan hallitusti. Muuten tuotteista tulee kalliita ja pahimmassa tapauksessa susia.

Liiketoiminta on kaikilla teollisuudenaloilla yhä enenevässä määrin verkostomaista toimintaa. TämLue lisää...

KONTROLLOINTIA VAI SOSIAALISUUTTA?

18.11.2014

Yhteistyö (collaboration) on yhä enemmän ja enemmän esillä, kun puhutaan yritysten kilpailukyvystä ja menestyksestä. Useimmat yritykset ovat oivaltaneet miten yhteistyön edistäminen ja parantaminen voivat vaikuttaa tehokkuuteen, laatuun ja läpimenoaikaan.

Miten sitten käytännössä varmistetaan, että yhteistyö sujuu parhaalla mahdollisella tavalla? Välillä tuntuu, että asia uskotaan ratkaistuksi, kun on valittu työkalut, joiden avulla yhteistyötä voidaan lisätä. Nuorten keskuudessa, vapaa-ajalla, tämä varmasti näin onkin. Tämä ei johdu siitä, että on olemassa työkalut. Toki se helpottaa asiaa, mutta asioiden viestittäminen toisille ja keskinäinen Lue lisää...

PILVEE JA LIIKKUVUUTTA

11.02.2014

Kun olen seurannut alan ratkaisutoimittajien palvelu- ja tuoteuutuuksia sekä tavannut asiakkaita, niin nyt tuntuu siltä, että pilvipalvelut ovat tulleet tai ainakin ovat nurkan takana myös CAD/PLM/BIM-alueella. Tässä on mielestäni tapahtunut selvää kehitystä promiswaresta käytännön ratkaisuihin. Lisäksi on nähtävissä, että myös asiakkaat ovat ottamassa palveluita ja tuotteita tuotantokäyttöön. Vielä vähän reilu vuosi sitten pilvipalvelut CAD/PLM/BIM-alueella olivat tulevaisuuden tavoitteita.

On hienoa havaita, että näinä ”vaikeina aikoina” uutta teknologiaa ollaan ottamassa käyttöön. Ja voihan se toisaalta olla niinkin, että markkinoilla pärjäLue lisää...

PLM POIS SUUNNITTELULTA

17.12.2013

Valokynällä on pitkä historia suunnittelun ja suunnittelujärjestelmien kehityksen, trendien ja case-tarinoiden kuvaajana. Lähtihän koko yhdistyksen toiminta liikkeelle aikoinaan siitä, kun oli tarve hankkia Suomeen ensimmäisiä CAD-järjestelmiä.

Sittemmin 1990-luvulla alkoi tuotetiedonhallinnan esiinmarssi, joka sittemmin on laajentunut tuotteen elinkaarenhallinnaksi. Samaten rakennuspuolella on CAD-järjestelmien rinnalle tullut rakennusten tietomallintaminen sekä infrastruktuurin tietomallintaminen.

PDM-järjestelmien ensimmäinen sukupolvi lähti vahvasti liikkeelle suunnittelun tarpeista.Lue lisää...

MITÄ MAKSAA, KUN EI TEHDÄ MITÄÄN?

08.11.2013

Useat tutkimukset osoittavat, että järjestelmällisellä ja hyvin hoidetulla tuotetiedon hallinnalla voidaan saavuttaa merkittäviä, rahassa mitattavia säästöjä ja hyötyjä. Tästä hyvä esimerkki on professori Abramovicin johtama Bochumin yliopiston tutkimus (ks. Valokynä 2/2013, sivu 49). Positiivista löytyy CIMDatan viimeisestä markkinakartoituksesta, joka osoittaa, että PLM-markkina on kasvanut perinteisillä teollisuuden alueilla. Uusilla alueilla ei ole tapahtunut kasvua, kuten Jukka Salovaarakin havainnoi omassa blogissaan (ks. Valokynä 2/2013, sivu 66). Jukka pohtiikin syitä tälle kirjoituksessaan: eivätkö tarpeet ja tarjonta sittenkään kohtaa uusilla teollisuuLue lisää...

ERP:N JA PLM:N ROOLIT KUNTOON

23.04.2013

Lähes kaikilla suuremmilla yrityksillä on tänään käytössä ERP- ja PLM-järjestelmä. Järjestelmien investointivaiheessa on laskettu hankinnan kannattavuutta tavalla tai toisella ja molempien järjestelmien kohdalla on päädytty siihen, että ne tuovat lisäarvoa liiketoiminnalle.Netherlands nike air max

Useissa tapauksissa ERP- ja PLM-järjestelmillä tavoiteltavat asiat ovat osittain päällekkäiset, vaikka keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat erilaiset. Kummankin osalta tavoite voi olla esimerkiksi liikevaihdon kasvattaminen tai asiakastyytyväisyyden parantamineLue lisää...

PARAS PLM-JÄRJESTELMÄ

15.02.2013

Jokin aika sitten eräässä LinkedIn ryhmässä tiedusteltiin, että mikä PLM-sovellus sopii parhaiten lääketeollisuuteen. Vastauksia kysymykseen alkoi tulla pikaiseen tahtiin: Enovia. Teamcenter, Windschill, Agile, Aras,… Kunnes Scott Cleveland pysäytti keskustelun ja huomautti, että eiköhän olisi järkevää ensin miettiä mitä vaatimuksia ja tarpeita yrityksellä on, ennen kuin alkaa valita teknologiaa tai järjestelmää. Tuli keskustelusta mieleen, että onko edelleen vallalla ajatus, että kannattaa edetä työkalun valinta edellä. On niin helppo yhtyä Scottin näkemykseen, että vaatimukset ja tarpeet muodostavat lähtökohdan. Näiden perusteella voidaan sitten arvioiLue lisää...

MUUTOSHALLINTA TÖKKII

03.01.2013

Jotta yritykset menestyvät tämän päivän kovassa kilpailutilanteessa, tuotteet on saatava nopeasti ja laadukkaana markkinoille. Tuotesyklit ovat koko ajan lyhentyneet. Uusia versioita tai uusia tuotteita on kyettävä kehittämään entistä tehokkaammin.

Muutoshallinta on yksi suurimmista pullonkauloista yritysten menestykselle. Tutkimusten mukaan jopa 85%:lla yrityksistä muutoshallinta ei toimi tai siinä olisi parannettavaa. Ilman tehokasta ja virtaviivaista muutoshallintaa yritysten on vaikea menestyä. Tässä valossa tuo 85% kuulostaa hälyttävän suurelta luvulta.

Tehoton muutoshallinta aiheuttaa hitautta ja viivästyksiä prosessiin, päätöksenteko hidastuLue lisää...