JOULUTOIVOTUS

18.12.2017
joulukortti_2017    

BLOGIPÄIVITYS: Oletko mukana tiedon ja teknologian vallankumouksessa?

15.08.2017

Millaisia tuotteita suomalainen teollisuus valmistaa tulevaisuudessa? Vai tehdäänkö jatkossa kaikki Kiinassa tai muualla? Löytyykö eväitä valmistavan teollisuuden turvaamiseksi rajussa globaalissa kilpailussa?

Suomalaisen teollisuuden pelastus voi olla siinä, että tuotteiden kehityksen, valmistuksen ja käytön toivotaan perustuvan yhä enemmän kestävän kehityksen periaatteisiin. Toisaalta tuotteisiin on saatava älyä ja niitä on voitava käyttää turvallisesti. Tämä tarkoittaa muutoksia tuotteisiin ja niiden valmistamiseen.

Lue lisää...

BLOGIPÄIVITYS: PK-YRITYSTEN RUVETTAVA HOMMIIN

26.06.2017

Valmistettavat tuotteet ovat yhä monimutkaisempia. Tähän vaikuttavat mm. lisääntyvä älykkyys, ohjelmistojen osuus, uusien materiaalien käyttö ja laitteiden kytkeytyminen verkkoon. Myös 3D-tulostuksen lisääntyminen voi johtaa, niin hyvässä kuin pahassakin, kompleksisiin muotoihin ja rakenteisiin. Suunnittelutoiminta on myös muuttumassa. Tuotteiden kehittäminen mahdollisimman nopeasti ei enää riitä. Jo tuotekehitysvaiheessa on kyettävä integroitumaan asiakkaiden kanssa, Suunnittelijat tekevät töitä yhä laajenevassa ja monimuotoisessa verkostossa, missä tiedon etsiminen ja jakaminen ovat välttämättömiä. Tämä kaikki Lue lisää...

BLOGIPÄIVITYS: ASIOIDEN INTERNET TARVITSEE PLM:N

07.02.2017

Asioiden internet (Internet of Things, IoT) termi näkyy nyt kaikkialla, myös tuotetiedonhallinnan yhteydessä. Ei kuitenkaan siksi, että kaikkien kuuluu puhua aiheesta, vaan siksi, että asioiden internet liittyy olennaisesti tuotetiedonhallintaan monestakin syystä.

Aihe on noussut tapetille raketin lailla. Kolme vuotta sitten juuri kukaan ei puhunut asioiden internetistä. Miksi nyt? Useimmin esiin nousevat tekijät ovat: teknologioiden kypsyminen, laskentatehon kasvu, alustojen kehittyminen, antureiden halpeneminen, verkkoyhteyksien nopeutuminen, tiedonsiirron hinta, tiedon varastoinnin Lue lisää...

JOULUTOIVOTUS

20.12.2016
joulukortti_2016    

BLOGIPÄIVITYS: TIETO - YHTEISTOIMINNAN PERUSPILARI

12.08.2016

Verkostoitumisesta on puhuttu jo useita vuosia. Osa yrityksistä on jo onnistunut kohtalaisen hyvin operoimaan hajautetusti. Tämä jatkuu monella tasolla yhä edelleen ja ehkä voimakkaampana kuin koskaan aikaisimmin. Yhteistoiminta verkostoissa on yhä vaikeampaa, koska tuotteita ja palveluita suunnitellaan, valmistetaan, toimitetaan ja ylläpidetään yhä useampien, eri puolella maailmaa sijaitsevien, osapuolten kanssa. Tämä tarkoittaa uudenlaisia vaatimuksia tiedonhallinnalle ja tiedon saatavuudelle.

Tiedon tulee olla yhtenäistä, siihen on voitava luottaa ja se on oltava saatavilla silLue lisää...

ASIAKASTARINA: KATTAVA TESTAUS VARMISTAA PROJEKTIN ONNISTUMISEN

09.06.2016

Prosessiteollisuuden vaihdevalmistaja Santasalo kehittää ja tehostaa jatkuvasti toimintaansa. Tuotetietojen hallinnan merkitys yrityksen toiminnassa korostuu, kun liiketoimintaympäristö muuttuu nopeassa tahdissa. Santasalo on toimittanut vaihteita jo yli 100 vuoden ajan, joten tietoa toimitetuista vaihteista on kertynyt mittava määrä. Vaihteiden elinkaari on pitkä, jopa yli 40 vuotta. Huolto- ja varaosapalveluissa on täten helposti löydettävissä hyvinkin vanhojen tuotteiden tietoja.               Lue lisää...

BLOGIPÄIVITYS: 3D-TULOSTUS RULES!

01.04.2016

Ensimmäiset 3D-tulostimet tulivat markkinoille yli 20 vuotta sitten. Tosin niitä kutsuttiin aluksi pikamallinnuslaitteiksi. 20 vuoden aikana teknologia – niin tulostimet, kuin materiaalit – ovat kehittyneet. 3D-tulostus on noussut yhdeksi suurimmista muutosagenteista valmistuksen osa-alueelle. Viimeisen kolmen vuoden aikana on syntynyt useita uusia 3D-tulostimia valmistavia yrityksiä. Yksi tällainen on viime vuonna perustettu suomalainen Prenta Oy. 3D-tulostuksen ympärille on syntynyt uudenlaista palveluliiketoimintaa. Yksi esimerkki on 3D-tulostuskahvila, jollainen löytyy Tampereelta. Kahvilasta löytyy mm. edellä mainitun Prenta Oy:n tulostimia.      Lue lisää...

TUKIPALVELUT UUDISTUU

09.03.2016

Kehitämme tuotetietojenhallintaa tehostavaa tukipalveluamme.

Tukipalvelun toiminta kattaa esimerkiksi PLM-ohjelmistojen käyttäjien auttamisen ja ohjeistamisen. Sen tavoitteena on tarjota käyttäjille laadukasta palvelua, joka optimoi PLM-ohjelmistojen käyttöä ja säästää aikaa. Tukipalvelun kehittämisen tarkoituksena on varmistaa, että tarjoamamme palvelu vastaa käyttäjien odotuksia. Osana toiminnLue lisää...

JOULUTOIVOTUS

17.12.2015
   

BLOGIPÄIVITYS: MUUTOSTEN HALLINNALLA MENESTYKSEEN

31.08.2015

Tuote- ja palvelumuutosten hallinta on tutkitusti yksi haasteellisimmista ja kalliimmista prosesseista yrityksissä. Tämä johtuu mm. siitä, että hallitsemattomat muutokset aiheuttavat viiveitä projekteissa ja toimituksissa sekä luovat otollista maaperää tuotevirheille.

Muutoshallinnan merkitys on oleellista riippumatta yrityksen liiketoimintamallista. Olipa sitten kyse sarja-, projekti- tai massaräätälöidystä tuotteesta, niin muutokset prosessissa on pystyttävä kontrolloimaan hallitusti. Muuten tuotteista tulee kalliita ja pahimmassa tapauksessa susia.

Liiketoiminta on kaikilla teollisuudenaloilla yhä enenevässä määrin verkostomaista toimintaa. Tämä oLue lisää...

J/ROCKYN UUDET SIVUT ON JULKAISTU

09.04.2015

etusivu_uutinen

Uudet kotisivut on nyt julkaistu. Kotisivut päivitettiin osana uudistuvaa yritysilmettä.

BLOGIPÄIVITYS: KONTROLLOINTIA VAI SOSIAALISUUTTA?

11.11.2014

Yhteistyö (collaboration) on yhä enemmän ja enemmän esillä, kun puhutaan yritysten kilpailukyvystä ja menestyksestä. Useimmat yritykset ovat oivaltaneet miten yhteistyön edistäminen ja parantaminen voivat vaikuttaa tehokkuuteen, laatuun ja läpimenoaikaan.

Miten sitten käytännössä varmistetaan, että yhteistyö sujuu parhaalla mahdollisella tavalla? Välillä tuntuu, että asia uskotaan ratkaistuksi, kun on valittu työkalut, joiden avulla yhteistyötä voidaan lisätä. Nuorten keskuudessa, vapaa-ajalla, tämä varmasti näin onkin. Tämä ei johdu siitä, että on olemassa työkalut. Toki se helpottaa asiaa, mutta asioiden viestittäminen toisille ja keskinäinen koLue lisää...

J/ROCKY OSALLISTUU KANSALLISEEN ETÄPÄIVÄÄN

25.08.2014

Tänä vuonna etätyöpäivän teemana on työn uusi johtajuus. Kannustavien etätyölinjausten ja hyvän esimiestyön ohella etätyö edellyttää kykyä oman työn johtamiseen ja monimuotoiseen yhteisöllisyyteen.

Kansallista etätyöpäivää vietetään torstaina 18.9.

YRITYSILME UUDISTUU

20.08.2014
JRocky_logo

Yrityksen visuaalinen ilme muuttuu asteittain.

Uudistuksen avulla halutaan tuoda paremmin esille yrityksen nykyinen toiminta. Aiemmin vahvasti tuotetiedonhallintaan fokusoitunut yritys tarjoaa tänä päivänä oikeat ratkaisut yritysten kaikkiin tiedonhallinnan haasteisiin.

Uudistumisen myötä yrityksen nimi, logo ja nettisivut päivitetään. Yrityksen nimi lyhenee ja ulkoasu muuttuu muotoon J/Rocky Oy. Uusi muoto on yksinkertaisempi ja selkeyttää omalta osaltaan kirjoitusasua. Näin se jää helpommin lukijan tai kuuLue lisää...

SEMINAARI: CONNECTING NORDICS AND THE RAPIDLY EMERGING ECONOMIES THROUGH FRUGAL INNOVATION HUIPPUSEMINAARISSA PUHUJINA MAAILMANLAAJUISESTI TUNNETUT ALAN ASIANTUNTIJAT

20.05.2014

9.6.2014, Jyväskylä

Seminaarissa kuullaan millaisia käytännön frugal innovation -toteutuksia on tehty ja on tekeillä Suomessa, Ruotsissa , Tanskassa, USA:ssa, Ranskassa ja UK:ssa sekä kehittyvillä markkinoilla. 

Puhujina:
Jaideep Prabhu, Professor, Judge Business School, Cambridge University & co-author of the book Jugaad Innovation.
Navi Radjou, Fellow at Judge Business School, University of Cambridge, World Economic Forum (WEF) faculty member & co-author of the book Jugaad Innovation.
Henri Simula, Research Fellow, School of Business, Aalto University
Peter Hesseldahl, Senior Innovation Specialist, Universe Foundation, Denmark
Anne Lue lisää...

BLOGIPÄIVITYS: PILVEE JA LIIKKUVUUTTA

11.02.2014

Kun olen seurannut alan ratkaisutoimittajien palvelu- ja tuoteuutuuksia sekä tavannut asiakkaita, niin nyt tuntuu siltä, että pilvipalvelut ovat tulleet tai ainakin ovat nurkan takana myös CAD/PLM/BIM-alueella. Tässä on mielestäni tapahtunut selvää kehitystä promiswaresta käytännön ratkaisuihin. Lisäksi on nähtävissä, että myös asiakkaat ovat ottamassa palveluita ja tuotteita tuotantokäyttöön. Vielä vähän reilu vuosi sitten pilvipalvelut CAD/PLM/BIM-alueella olivat tulevaisuuden tavoitteita.

On hienoa havaita, että näinä ”vaikeina aikoina” uutta teknologiaa ollaan ottamassa käyttöön. Ja voihan se toisaalta olla niinkin, että markkinoilla pärjäLue lisää...

JOULUTOIVOTUS

19.12.2013
JRocky_joulukortti_2013

Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme lämpimästi kuluneen vuoden yhteistyöstä. Toivotamme Rauhallista Joulun Odotusta ja Menestyksellistä Vuotta 2014!

BLOGIPÄIVITYS: PLM POIS SUUNNITTELULTA

17.12.2013

Valokynällä on pitkä historia suunnittelun ja suunnittelujärjestelmien kehityksen, trendien ja case-tarinoiden kuvaajana. Lähtihän koko yhdistyksen toiminta liikkeelle aikoinaan siitä, kun oli tarve hankkia Suomeen ensimmäisiä CAD-järjestelmiä.

Sittemmin 1990-luvulla alkoi tuotetiedonhallinnan esiinmarssi, joka sittemmin on laajentunut tuotteen elinkaarenhallinnaksi. Samaten rakennuspuolella on CAD-järjestelmien rinnalle tullut rakennusten tietomallintaminen sekä infrastruktuurin tietomallintaminen.

PDM-järjestelmien ensimmäinen sukupolvi lähti vahvasti liikkeelle suunnittelun tarpeista.Lue lisää...

JROCKYCO MUKANA KANSALLISESSA ETÄPÄIVÄSSÄ

16.09.2013

J/RockyCo osallistuu ensimmäistä kertaa kansalliseen etäpäivään.

Kansallisen etätyöpäivän tarkoituksena on tukea uusia työnteontapoja, lisätä työn joustavuutta ja parantaa elämänlaatua. Lisäksi pyritään vähentämään päästöjä ja tasaamaan ruuhkahuippuja.


Kansallista etäpäivää vietetään perjantaina 20.9.