CASE: SANTASALOProsessiteollisuuden vaihdevalmistaja Santasalo kehittää ja tehostaa jatkuvasti toimintaansa. Tuotetietojen hallinnan merkitys yrityksen toiminnassa korostuu, kun liiketoimintaympäristö muuttuu nopeassa tahdissa. Santasalo on toimittanut vaihteita jo yli 100 vuoden ajan, joten tietoa toimitetuista vaihteista on kertynyt mittava määrä. Vaihteiden elinkaari on pitkä, jopa yli 40 vuotta. Huolto- ja varaosapalveluissa on täten helposti löydettävissä hyvinkin vanhojen tuotteiden tietoja.

 

Santasalo on panostanut tuotetietojen hallintaan systemaattisesti usean vuoden ajan. Yksi merkittävistä taitekohdista oli konsernin yhteisen Teamcenter PLM-järjestelmän käyttöönotto, joka tapahtui jo lähes kymmenen vuotta sitten. PLM-järjestelmä on rakennettu tukemaan Santasalon kaikkia liiketoiminta-alueita aina tuotekehityksestä, myynnin, oston ja valmistuksen kautta huoltopalveluihin. Järjestelmällä on käyttäjiä Suomessa, Saksassa, Ruotsissa, USA:ssa ja Kiinassa.Globaalia tuotetietojen hallintaa

Santasalon PLM-järjestelmää sekä liittymiä muihin tietojärjestelmiin on kehitetty ja mukautettu vaiheittain tukemaan yrityksen liiketoimintaa. Laajan järjestelmäkokonaisuuden ytimenä toimivaa PLM-järjestelmää ei tietoisesti haluttu päivittää, koska alun perin asennettu versio toimi moitteettomasti.
PLM-järjestelmän vanha versio asetti kuitenkin rajoituksia kehitykselle. Samoin uudet versiot olivat tuoneet uusia mahdollisuuksia. Kun Santasalo vielä lisäksi teki päätöksen CAD-järjestelmän vaihtamisesta, syntyi sosiaalinen tilaus PLM-järjestelmän versiopäivitykselle.Kattava testaus varmistaa projektin onnistumisen

Vuosien saatossa mukautettu järjestelmä ei ollut helpoin mahdollinen alusta päivitykselle. Lisäksi järjestelmästä oli julkaistu jo kolme uutta pääversiota, joka omalta osaltaan toi haasteita projektille. Versiopäivitysprojektin alussa kartoitettiin järjestelmäkokonaisuuden tilanne sekä tehdyt muutokset ja analysoitiin mitä kaikkea on huomioitava projektin aikana. Tähän työhön Santasalo sai merkittävää apua yhteistyökumppaniltaan J/Rockyltä, joka vastaa Santasalon Teamcenter PLM-järjestelmän tukipalveluista. Kartoituksen lisäksi J/Rocky vastasi pääosin uuden version testauksesta, jotta voitiin varmistaa järjestelmän toimivuus ennen tuotantoon asentamista.

case_sa2

J/Rockyn panos järjestelmätestaukseen oli yksi onnistumisen avaimista. Testauksen suunnittelu ja testaus olivat erittäin asiantuntevaa ja asianmukaista. Yhteistyö J/Rockyn kanssa on sujunut saumattomasti ja erittäin hyvässä yhteen hiileen puhaltamisen hengessä”, toteaa Santasalon projektipäällikkö Jarmo Laamanen.


Yhteistyö Santasalon kanssa, niin PLM-tukipalveluissa kuin kehityshankkeissa, on aina sujunut loistavasti.
On hienoa tehdä yhteistyötä yrityksen kanssa, joka panostaa tuotetietojen hallintaan ja arvostaa yhteistyökumppaneiden roolia hankkeissa
”, kertoo J/Rockyn PLM-tukipalveluista vastaava Heli Haaraoja.
Mittava versiopäivitysprojekti aloitettiin maaliskuussa 2015 ja uusi versio oli täydessä laajuudessa tuotantokäytössä marraskuussa 2015.Miten voisimme auttaa yritystäsi menestymään?


Ota yhteyttä,
kerromme mielellämme lisää.


J/Rockyn
Tuotetiedonhallintapalvelut