TUOTETIEDONHALLINTAPALVELUT

Tuotetiedonhallintapalveluidemme ja asiantuntijoidemme avustuksella saat nopeasti, helposti ja joustavasti suunnitelman kuinka tuotteesi tiedot hallitaan tehokkaammin ja systemaattisemmin. Palveluidemme avulla suunnitelman toteuttaminen onnistuu täsmällisesti ja kustannustehokkaasti. Kattavat palvelumme myös varmistavat muutoksen tehokkaan läpiviennin ja uusien toimintatapojen optimaalisen käytön.

Tuotetiedot helposti haltuun

Tiedonhallintasuunnitelma voidaan tehdä vaiheittain lähtien liiketoimintatavoitteista ja päätyen yksityiskohtaiseen toteutukseen.

Kartoitus
Palvelu tarjoaa mahdollisuuden saada perustietoa tuotteen elinkaaren hallinnan mahdollisuuksista ja hyödyistä. Lisäksi palveluun sisältyy erilaisten toteutusratkaisujen esimerkkejä ja referenssejä. Kartoituksen aikana haastatellaan avainhenkilöt ja selvitetään lähtökohdat PLM-hankkeen aloittamiselle.
Strategian määrittely
Sisältää valmiit mallit strategiaprosessille sekä strategian määrittelylle. Valmis menetelmä järjestelmäkartan (system map) luomiseen. Järjestelmäkartta on oiva väline kehitysaktiviteettien arvioinnissa ja uusien järjestelmien kehittämisessä.
Ratkaisutoimittajan valinta
Palvelu tarjoaa asiakasyrityksille valmiin toimintamallin PLM-ratkaisutoimittajan valintaan. Malli sisältää potentiaalisten toimittajakandidaattien tunnistamisen, shortlist -kandidaattien määrittämisen sekä lopullisen ratkaisutoimittajan valintaprosessin.
Hankintasopimus
Valmis toimintamalli PLM-hankintasopimuksen tekemiseksi. Palvelu sisältää       sopimusmallin, sopimusneuvotteluiden sudenkuoppien tunnistamisen sekä tukea varsinaisiin sopimusneuvotteluihin.
Hankemäärittely
Hankemäärittely toteutetaan valmista toimintaprosessia hyödyntäen. Palvelu sisältää      myös valmiin mallin hankemäärittelyn pohjaksi. Palvelun lopputuloksena syntyy hankemäärittely; projektisuunnitelma, jonka perusteella voidaan tehdä investointiehdotus. Hankemäärittely sisältää budjetin, resurssitarpeen sekä road mapin.

Nopeuta käyttöönottoa

Projektin läpiviemiseksi tarjoamme monipuolisia palveluita, joiden avulla projektin johtaminen onnistuu. Projektiviestintä- ja koulutuspalvelut varmistavat oikea-aikaisen tiedon kaikille projektissa mukana oleville. Laadunvarmistuspalveluiden avulla varmistat, että projektin lopputulos on yhtenäinen alkuperäisten tavoitteiden kanssa.

Testaus ja laadunvarmistus
Palvelu sisältää PLM-ratkaisun toimivuuden testaamisen ja laadunvarmistuksen siten,         että se täyttää liiketoiminnan sille asettamat tavoitteet.
Projektipäällikkö
Ulkoistetun projektipäällikköpalvelun ansiosta asiakasyrityksen ei tarvitse sitoa omaa henkilökuntaa tähän tehtävään tai hankkia uutta työvoimaa. Projektipäällikköpalveluun kuuluvat projektin suunnittelu (resurssit, aikataulu ja kustannukset), eri päätösvaihtoehtojen vaikutusten analysointi, projektin hallintatehtävät,projektinseuranta sekä projektihankintojen                         ja sopimusten määrittely.
Hankkeen muutoshallinta
PLM-hankkeet ovat aina muutoshallintaprojekteja. Muutoksen hallittu läpivienti on yksi projektin tärkeimmistä kulmakivistä. Asiantuntija toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaan projektipäällikön kanssa läpi koko hankkeen. Muutoshallintapalvelun näkyvin muoto on interaktiivinen viestintä eri kanavia hyödyntäen. Muutoshallinta täydentyy tarvittaessa                                    PLM-hankkeen koulutuspalvelulla.
Hankkeen koulutus
Koulutuksen ja oppimisen onnistuminen on edellytys uuden tehokkaamman toimintatavan käytölle. Palvelu sisältää koulutuksen suunnittelun, koordinoinnin ja seurannan. Palveluun sisältyy kouluttajien koulutusvalmiuksien arviointi ja tarvittaessa esimerkiksi pedagogisten valmiuksien lisääminen.
Hankkeen arviointi
Palvelun avulla asiakasyritys voi varmistaa mikä on meneillään olevan PLM-hankkeen tila. Projektia arvioidaan asetettuihin tavoitteisiin ja projektisuunnitelmaan nähden. Arviointiin sisältyy myös ehdotus tarvittavista toimenpiteistä.

Tehosta käyttöä

Käytöntuki- ja järjestelmäkonfigurointipalvelut varmistavat uuden toimintatavan optimaalisen käytön. Palvelumme auttaa myös hajallaan olevan tiedon käsittelyssä ja siirrossa yhteiseen käyttöön.

Järjestelmäkonfigurointi
Palvelu sisältää valitun PLM-järjestelmän konfigurointitehtäviä. Tällaisia ovat esimerkiksi ulkoasumäärittelyt, käyttäjäryhmienhallinta, käyttöoikeuksien määrittelyt ja valintalistojen ylläpito. Konfigurointitehtävät vaihtelevat eri järjestelmien välillä.
Tukipalvelut
Tukipalvelupaketti sisältää help desk -palvelut PLM-ratkaisun optimaalisen käytön saavuttamiseksi. Palvelu kattaa käyttöön liittyvien ongelmien ratkaisemisen, käyttäjäasetusten muuttamisen, uusien käyttäjien luomisen ja käyttöoikeuksienhallinnan. Käyttäjät voivat olla yhteydessä tukipalveluun help desk -järjestelmällä, sähköpostitse,                     pikaviestimin tai puhelimitse. Tukipalveluun voidaan sisällyttää myös                                                                         paikanpäällä annettava opastus.
Tuotetiedon luonti ja ylläpito
Palvelu sisältää erikseen sovittujen tietojen lataamisen PLM-järjestelmään, tietojen        luomisen PLM-järjestelmässä, PLM-järjestelmään tallennettujen tietojen muuttamisen tai PLM-järjestelmään tallennettujen tietojen laadun varmistamista ja tarvittaessa korjaamista.
Haut, työnkierrot ja raportointi
Palvelu sisältää erikseen sovittavien PLM-järjestelmän hakutoimintojen luomisen, työnkiertojen määrittämisen tai raportointipohjien toteuttamisen.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella. Kerromme mielellämme lisää palveluistamme.

  Palvelut, joista haluan lisätietoja

  •  Kartoitus
  •  Strategian määrittely
  •  Ratkaisutoimittajan valinta
  •  Hankintasopimuksen valinta
  •  Hankemäärittely
  •  Testaus ja laadunvarmistus
  •  Projektipäällikkö
  •  Hankkeen muutoshallinta
  •  Hankkeen koulutus
  •  Hankkeen arviointi
  •  Järjestelmäkonfigurointi
  •  Tukipalvelut
  •  Tuotetiedon luonti ja ylläpito
  •  Haut, työnkierrot ja raportointi